De Nederlandse Twirl Sport Bond

De NTSB is de sportbond die in Nederland de belangen behartigd van de twirlsport.

In 1978 is de NTSB opgericht vanuit het HIT (Holland Instituut of Twirling) en heeft zich sinds haar bestaan ingezet om voor sporters, verenigingen en coaches een omgeving te creëren waarin zij zichzelf en de sport kunnen ontwikkelen en onderling competitie met elkaar kunnen aangaan. Door de aansluiting bij de Wereld bond de WBTF en de Europese Commissie van de WBTF kunnen wij onze leden een internationale competitie op hoog niveau bieden. Daarnaast vinden wij ook de breedtesport binnen onze organisatie erg belangrijk. We streven naar begeleiding en competitie voor elk niveau!

De uitvoering van het beleid en het bereiken van haar doelstellingen zal de NTSB als organisatie altijd op een sociale, sportieve en transparante manier verwezenlijken. De sport en de sporters zullen altijd centraal staan in alle besluitvorming. Tevens is door dit het lidmaatschap van deze internationale bonden een continue verbetering- en ontwikkelingsproces gegarandeerd van onze prachtige sport. Mede door het lidmaatschap van de Wereld federatie is onze sport erkend en geaccepteerd als sport door de World DansSport Federatie, Sport Accord en het IOC.

Visie
De NTSB heeft als doelstelling om binnen 8 jaar de meest toonaangevende Twirlsportbond te zijn in Nederland.

Missie
De NTSB is een sociale, sportieve, laagdrempelige en transparante organisatie die zich inzet voor de sport Baton Twirlen als breedte-en topsport in Nederland.

Wij bieden sporters, verenigingen en coaches een omgeving en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen op ieder niveau en de mogelijkheid van Nationale- en Internationale competitie.

Daarnaast streven wij continu naar verdere ontwikkeling, verbeteren van het niveau en de kwaliteit van de sport Baton Twirlen in Nederland met als basis het beleid van de Internationale organisatie WBTF.

Op deze manier willen wij als organisatie de sporters en de coaches de beste mogelijkheden bieden om in binnen- en buitenland sportief, kwalitatief en competitief hun sport te kunnen uitoefenen. 

Binnen onze bond kennen we verschillende besturende organen met allemaal hun eigen expertise. Binnen deze organen worden verschillende beslissingen genomen en het beleid uitgezet. Alles gaat onder uiteindelijke eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur 
De coachescommissie
De docentencommissie
De technische commissie 
Atletencommissie
Juryleden 
Gecombineerde technische commissie
Centraal Wedstrijd Secreriaat

Kostenoverzicht lidmaatschap:

Verenigingen: €138,70

Verenigingslid: €24,80

Geregistreerd coach: €77,70

Mocht u meer informatie willen over verschillende functies, of wilt u misschien zelf meer betekenen binnen de N.T.S.B.? Dan horen wij dit heel graag. Neem gerust contact op via info@ntsb.nl en wij zullen zorgen dat u met de juiste persoon in contact wordt gebracht.