Juryopleiding 

Binnen de NTSB worden de prestaties van de disciplines beoordeeld door juryleden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Zowel nationaal als internationaal kent de sport de volgende disiciplines;

 

1-baton

2-baton

3-baton

Artistic Twirl

Freestyle

Compulsory Moves

Short Program

Solisten

x

x

x

x

x

Jr.

Sr.

Duo

 

 

 

x

x

 

 

Team

 

 

 

 

x

 

 

Groep

 

 

 

 

x

 

 

 
Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de vastgestelde internationale criteria. Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening (routine) waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld (correcte techniek van lichaam en baton)

De juryopleidingen van de NTSB
Om goed te kunnen jureren heeft de NTSB een aanbod van juryopleidingen op nationaal en internationaal niveau.

De nationale opleiding heeft een theoretisch en praktijk gedeelte, het theoretische deel bestaat o.a. uit reglementskennis en technische kennis van de onderdelen zoals constructie en benamingen . De nationale opleiding  omvat 5 cursusdagen en duurt inclusief het praktijkgedeelte 10 maanden. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk examen. Door de NTSB erkende juryleden zijn verplicht om jaarlijks bij te scholen. De Centrale Technische Commissie van de NTSB is hiervoor verantwoordelijk.

De internationale opleiding wordt gegeven door een -door de World Baton Twirling Federation- erkend jurylid en duurt 2 aaneengesloten dagen, deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Het behaalde WBTF diploma geeft recht op het jureren van internationale wedstrijden en heeft een geldigheid van 3 jaar, binnen deze 3 jaar dient er verplichte bijscholing  plaats te vinden. Internationaal erkende juryleden worden vermeld in de database van de WBTF, de Technical board van de WBTF is verantwoordelijk voor het up to date houden van deze database.

Kosten
Juryopleidingen en het cursusmateriaal worden verstrekt door de NTSB.
Een jurylid dient lid te zijn van de NTSB, de kosten van de opleiding zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Toelatingseisen
Cursisten dienen in het bezit te zijn van de diploma’s BTC, KTC, GTC, ITC en ATC van de NTSB en de leeftijd is minimaal 18 jaar bij aanvang van de juryopleiding.