Nederlandse Kampioenschappen

Deelname

Deelname aan de NK van de NTSB is alleen mogelijk voor degenen die tijdens de reguliere, selectie- en internationale wedstrijden van de NTSB de benodigde plaatsingsscore hebben behaald. De plaatsingsscore moet 2 maal in een wedstrijdseizoen worden behaald. Voor de verschillende scores kunt u terecht in het wedstrijdreglement.

Bij deelname aan de NK is de deelnemer verplicht:

·      in het 4e kwartaal van het wedstrijdjaar lid te zijn van een bij de NTSB  aangesloten vereniging;

·      de Nederlandse nationaliteit te bezitten;

·      aan alle betalingsverplichtingen aan de NTSB te hebben voldaan;

·      alle van belang zijnde documenten moeten in bezit zijn van de NTSB

Door middel van het behalen van de plaatsingsscores is de deelnemer automatisch ingeschreven voor de NK.