Selectiewedstrijd internationaal

In  april organiseert de NTSB een selectiewedstrijd waar sporters zich kunnen plaatsen voor de EC, EK, IC of WK (afhankelijk welk evenement het desbetreffende jaar plaatsvindt).

-         Een deelnemer aan de SWI dient lid te zijn van een bij de NTSB aangesloten vereniging.
-         Een deelnemer aan de SWI moet aan minimaal twee bondstrainingen voorafgaand aan de SWI hebben deelgenomen (alleen van toepassing voor solo/duo Freestyle).
-         Een deelnemer aan de SWI dient in het betreffende onderdeel in het jaar voorafgaand aan de SWI minimaal 2x te hebben deelgenomen aan een door de NTSB  of een onder auspiciën van de NTSB georganiseerde wedstrijd.
-         Volgens de internationale regelgeving is de minimum leeftijd voor deelname aan de EK/WK/EC/IC gesteld op 12 jaar, te bereiken in het jaar van het betreffende evenement.
-         De internationale evenementen kennen de leeftijdscategorieën junior en senior. De IC kent tevens de leeftijdscategorie Adult.
-          De SWI kent voor de selectie van EK, WK en EC (behalve Twirling en 2 Baton) geen indeling in levels.
-         Voor de selectie van de IC worden de levels gehanteerd zoals door de WBTF zijn vastgesteld.
-         Het Nationaal Team van de NTSB komt automatisch in aanmerking voor deelname aan het betreffende internationale evenement. 

Uitslagen SWI 2015

Voor de actuele uitslagen van de SWI van 18 april in Zoetermeer klik hier: SWI UItslag

En de beker winnaars van de SWI 2015 zijn: Winnaars

Datum SWI 2016

Hier zult u zo snel mogelijk de datum van de Selectiewedstrijd vinden.